Toancr thu thập những gì?

Khi bạn để lại bình luận cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ bạn những thông tin như: họ và tên, mail, số điện thoại,…

Thông tin này làm gì?

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn với mục đích: chăm sóc khách hàng, các bài viết mới hay nhất, thay đổi các chính sách,…

Bên thứ ba

Chúng tôi cam kết rằng sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba biết nếu không có sự đồng ý của khách hàng.